Vår Visjon

Velkommen til Oslo ble født ut ifra ønsket om at studenter og nye tilflyttere til hovedstaden ikke skulle være menighetsløse.

Vi tror at enhver kristen bør ha et hjem i en lokalmenighet og at sunn vekst i kristent og sosialt liv vokser av gode røtter. Vi tror at vår relasjon til Jesus vokser når vi som hans kropp kommer sammen i tilbedelse og deling av liv.

Derfor arrangerer vi Velkommen til Oslo - en festival der vi kan gjøre det enklere for nye studenter lettere kan finne en menighet å plante sine røtter i, å finne et felleskap der de kan vokse i troen, å finne et hjem.